برند

فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

فولاد مبارکه


ضخامت (mm)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5


ابعاد

(mm)

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250


رنگ

کرمی

سفید

قرمز

آبی

نارنجی

پرتقالی

قهوه ایی

قهوه ایی روشن


تحویل

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران


حالت

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق


قیمت

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید


برند

هفت الماس

هفت الماس

هفت الماس

هفت الماسضخامت

 (MM)

0.48

0.48

0.48

0.48


ابعاد

(mm)

1250

1250

1250

1250


رنگ

قرمز

آبی

قهوه ای

پرتقالی


تحویل

ایران ورق

ایران ورق

ایران ورق

ایران ورق


حالت

ورق

ورق

ورق

ورق


قیمت

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

Call Now Button