مقایسه ورق نورد گرم و نورد سرد در واقع تفاوت های اساسی ای که بین این نوع فلزات وجود
ورق رنگی معمولاً ورق های فولادی گالوانیزه را در کوره های خاص رنگ پاشی می کنند تا ورق رنگی تولید
ورق های گالوانیزه روق های فولادی گالوانیزه از ورق های سرد (روغنی) تولید می شود که ورق ها طی پروسه
ورق های اسید شویی ورق های فولادی اسید شویی شده نیز از ورق های گرم تولید می شود که طی
 ورق های سیاه به ورق های فولادی می گویند که کاربردهای ساختمانی دارد و از نظر کیفیت به اصطلاح از

 

Call Now Button