معرفی ورق آجدار

ورق آجدار در دسته ورق های گرم با جنس st37 محسوب می شود. بر روی سطح این ورق برحستگی هایی به شکل های مختلف که شامل  شکل بادام، عدسی، لوزی یا الماس مانند برای کاستن اصطکاک سطح تعبیه شده است. برخی الگوهای ایجاد شده بر روی این محصول به این شکل است که در هنگام بارندگی آب باران در داخل آن ها جمع می گردد. بنابراین نوع بادامی شکل با توجه به شکل خاص آن مانعی در برابر جمع شدن باران نداشته و بیشترین مصرف را در صنایع دارد. موارد مصرف این محصول بیشتر در سطوح شیب دار یا نزدیک پرتگاه جهت جلوگیری از لیز خوردن افراد و یا اشیا می باشد. ورق های‌آجدار با نام های دیگری مانند ورق های شطرنجی (Chequred sheet)، ورق های برجسته (Embossed sheet) و ورق کف سازی (Durbar floor sheet) هم شناخته می‌شوند.

Call Now Button