مقایسه ورق آجدار پرسی و فابریک
تفاوت ورق آجدار پرسی و فابریک در سطح پشت ورق‌ها می باشد. برای تولید ورق آجدار به روش فابریک یک لایه از آج به ورق افزوده می‌شود؛ به همین دلیل پشت این ورق، سطحی صاف خواهد بود.
اما ورق آجدار پرسی ورق ساده‌ای بوده که با دستگاه های مخصوص برآمدگی‌ها و چاله‌هایی بر روی حک می‌شود؛ به همین دلیل عکس طرح برآمدگی های سطح ورق در پشت آن نیز وجود دارد.
یکی دیگر از تفاوت‌های ورق آجدار پرسی و فابریک وزن محسوب می‌شود. ورق آجدار فابریک وزن بالاتری نسبت به ورق‌های آجدار پرسی داشته زیرا آج بر روی ورق به‌صورت یک‌ لایه جداگانه قرار می‌گیرد.

Call Now Button