جوشکاری ورق گالوانیزه طبق با استانداردهای جوش AWS :
در محل جوش، لایه پوشاننده که ورق گالوانیزه را در برابر خوردگی محافظت می کند به طور کامل حذف می شود به همین دلیل در صورتی که در این محل ها جوش به درستی صورت نگیرد با گذشت زمان عوامل محیطی مثل رطوبت سبب خوردگی ورق خواهد شد و همین مورد سلامت سازه و تمام سطح ورق را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بنابراین استاندارد جوش AWS بازرسی محل جوش را نیز مد نظر قرار داده است. با پایان یافتن فرآیند جوشکاری،‌ بازرسان جوش با استفاده از ابزارهای مربوط تمام نقاط و سطح فلز را به دقت بررسی کرده که اگر عیب و نقصی وجود داشته باشد نسبت به رفع آن اقدام شود.

Call Now Button