جوشکاری با استفاده از قوس الکتریکی
یکی از پرکاربردترین و راحت ترین روش‌ها برای اتصال فولادهای ساختمانی، استفاده از روش جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود است. در این روش حرارت موردنیاز با ایجاد کردن قوس الکتریکی میان الکترود روکشدار و اجزایی که می‌بایست اتصال یابند، به وجود می‌آید.
الکترود روکشدار در موقع جوشکاری  با ذوب شدن و انتقال به فلز مبنا به کار برده می شود. فلز الکترود به ماده پرکننده تبدیل شده و بخشی از روکش به گاز محافظ و بخش دیگر آن به گِل جوشکاری تبدیل می شود. روکش الکترود از مخلوطی گِل مانند که شامل سیلیکات‌های سخت‌کننده و مواد دیگری مثل اکسیدها، کربنات‌ها،  فلورایدها و آلیاژهای فلزی و سلولزی می‌باشد، تشکیل شده است. این مخلوط با پخته و فشرده شدن موجب سختی، خشکی و ایجاد تراکم بالا در روکش می‌گردد.
Call Now Button