روش قیچی برای برش انواع آهن آلات

اولین روش معمول در برش آهن آلات به کاربردن از روش قیچی برش ورق می باشد. کاربرد این روش بیشتر در ضخامت های پایین می باشد. برش ورق گالوانیزه ، برش ورق روغنی و برش ورق رنگی معمولا با قیچی ها انجام می گیرد. قیچی ها در نوع های گوناگون همانند طویل بر، زاویه بر، سوراخ بر و لوله بر پیدا می شود.

Call Now Button