روش گیوتین برای برش انواع آهن آلات
گیوتین نوعی قیچی در سایز بسیار بزرگ است. تکیه گاه آن بر روی زمین و عموما با استفاده بر جریان الکتریسته و جکهای هیدرولیکی فعالیت می کند. توان گیوتین بسیار بالاست ولی به صورت معمول برش های طولی و عرضی را با آن انجام می دهند. در کارگاه های تولیدات آهنی اکثرا یک دستگاه گیوتین مشاهده میگردد. ضخامت های متوسط را می توان با این دستگاه به خوبی برش داد.

Call Now Button