استاندارد  AWS

AWS D10.10: این استاندارد برای تایین گرمایش سرجوش ها در پایپینگ به کار می رود.

AWS A5.30:برای استفاده از فیلتر های جوشکاری از این استاندارد کاربرد دارد.

AWS A5.18:در این استاندارد به بررسی الکترود های موجود برای جوشکاری قوسی در فولادات کربنی پرداخته شده است.

AWS A5.4:این استاندارد نیز در مورد الکترود های جوشکاری SMAW می باشد.

AWS A5:متریال های مورد استفاده در جوشکاری در این بخش جمع آوری شده است.

AWS D1.1:کد های موجود برای جوشکاری در این استاندارد آمورده شده است.

AWS A1.1:بررسی ابعادی جوشکاری به صورت کامل در این تالیف می باشد.

استاندارد های جوشکاری AWS یکی از معتبر ترین و در عین حال پرکاربرد ترین استانداردها برای جوشکاری می باشند.

Call Now Button