آدرس: میدان هروی، خیابان افتخاریان، کوچه امیر، پلاک 1، واحد 1
تلفن های تماس:
مدیریت آقای تیموری: 09121200648
فروش خانم رحیم زاده: 09939348612
تلفن: 02192001636

مقالات
صفحه نخست مقالات استاندارد ASME

ASME SECTION 2: برای انتخاب متریال جوشکاری می باشد.

ASME SECTION 8: برای موارد مورد نیاز برای ساخت منابع تحت فشار می باشد.

ASME SECTION 9:  برای انتخاب روش جوشکاری مناسب چگونگی بازرسی جوش به صورت کامل می پردازد.

ASME SECTION 5: مربوط به بازرسی جوشکاری به صورت غیر مخرب (NDT) ت می باشد.

ASME B16.25:  برای لبه های جوش شونده در خطوط لوله استفاده می شود.

ASME B16.9: برای فیتینگ های جوشکاری استفاده می شود.

ASME B16.49: برای لبه سازی جوش های خم از این استاندارد استفاده می شود.