آدرس: میدان هروی، خیابان افتخاریان، کوچه امیر، پلاک 1، واحد 1
تلفن های تماس:
مدیریت آقای تیموری: 09121200648
فروش خانم رحیم زاده: 09939348612
تلفن: 02192001636

مقالات
صفحه نخست مقالات برشکاری با لیزر
برشکاری با لیزر

یک فرایند گرمایی است که در آن یک اشعه لیزر متمرکز برای ذوب ماده در یک قسمت مورد استفاده قرار می گیرد. در روش برشکاری با لیزر یک جت گاز مواد را از قسمت برش بیرون زده و محل کار را تمیز می کند و یک برش پیوسته به از طریق حرکت اشعه لیزر و هدایت قسمت کار با دستگاه های ماشین کاری کنترل مرکزی ایجاد می شود و با خروج این مذاب توسط گاز کمکی ادامه می یابد.
در این پروسه برای خارج کردن مذاب از شیار برش ورق برشی از گازهای خنثی مثل آرگون یا گازهای فعال مثل اکسیژن استفاده می شود. امتیاز استفاده از گاز اکسیژن در آزاد کردن انرژی و کاستن کشش سطحی است که باعث می شود سرعت برش تا حد قابل قبولی افزایش یابد.